جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته

  حلقه نامزدی

  مشاهده به عنوانن جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  حلقه ست نامزدی برلیان طلای زرد

  حلقه ست نامزدی برلیان طلای زرد

  کد 001 رنگ: طلای زرد عیار :750 (۱۸ عیار) وزن: ۳ تیکه طلا 15 گرم
  36.000.000 تومان
  سولیتر و حلقه طلای برلیان

  سولیتر و حلقه

  کد 002 رنگ: زرد عیار:750 (۱۸ عیار) وزن:7و 3 گرم نوع سنگ: برلیان
  47.000.000 تومان
  حلقه نامزدی طلای دورنگ Two-tone gold ring

  حلقه نامزدی طلای دورنگ

  کد 003 رنگ: زرد و سفید عیار:750 (۱۸ عیار) وزن: 15گرم
  40.000.000 تومان
  حلقه رینگ دو رنگ Ring with two-tone edge

  حلقه رینگ دو رنگ

  کد 004 رنگ: سفید و زرد عیار:750 (۱۸ عیار) وزن: 15گرم نوع سنگ: برلیان
  42.000.000 تومان
  Two-tone diamond ring حلقه دو رنگ برلیان

  حلقه دورنگ برلیان

  کد 005 37 م تومان رنگ: سفید و زرد عیار:750 (۱۸ عیار) وزن: 13گرم نوع سنگ: برلیان
  31.200.001 تومان
  Diamond arch ring حلقه قوسی برلیان

  حلقه قوسی برلیان

  کد 006 41 م تومان رنگ: زرد و سفید عیار:750 (۱۸ عیار) وزن: 12گرم نوع سنگ: برلیان
  تماس برای قیمت
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20020

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20020

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20020
  23.100.000 تومان
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20021

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20021

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20021 32 م تومان
  تماس بگیرید
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20022

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20022

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20022
  357.500.013 تومان
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20023

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20023

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20023
  تماس بگیرید
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20024

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20024

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20024
  14 تومان 26.250.000 تومان
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20025

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20025

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20025
  تماس بگیرید
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20026

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20026

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20026
  تماس بگیرید
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20027

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20027

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20027
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20028

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20028

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20028
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20029

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20029

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20029
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20030

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20030

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20030
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20031

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20031

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20031
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20032

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20032

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20032
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20033

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20033

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20033
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20034

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20034

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20034
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20035

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20035

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20035
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20036

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20036

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20036
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20037

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20037

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20037
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20038

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20038

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20038
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20039

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20039

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20039
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20040

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20040

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20040
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20041

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20041

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20041
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20042

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20042

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20042
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20043

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20043

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20043
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20044

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20044

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20044
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20045

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20045

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20045
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20046

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20046

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20046
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20047

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20047

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20047
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048
  حلقه برلیان مدل 20001

  حلقه برلیان مدل 20001

  حلقه برلیان مدل 20001
  حلقه برلیان مدل 20002

  حلقه برلیان مدل 20002

  حلقه برلیان مدل 20002
  حلقه برلیان مدل 20003

  حلقه برلیان مدل 20003

  حلقه برلیان مدل 20003
  حلقه برلیان مدل 20004

  حلقه برلیان مدل 20004

  حلقه برلیان مدل 20004
  حلقه برلیان مدل 20005

  حلقه برلیان مدل 20005

  حلقه برلیان مدل 20005
  حلقه برلیان مدل 20006

  حلقه برلیان مدل 20006

  حلقه برلیان مدل 20006
  حلقه برلیان مدل 20007

  حلقه برلیان مدل 20007

  حلقه برلیان مدل 20007
  حلقه برلیان مدل 20008

  حلقه برلیان مدل 20008

  حلقه برلیان مدل 20008
  حلقه برلیان مدل 20009

  حلقه برلیان مدل 20009

  حلقه برلیان مدل 20009
  حلقه برلیان مدل 20010

  حلقه برلیان مدل 20010

  حلقه برلیان مدل 20010
  حلقه برلیان مدل 20011

  حلقه برلیان مدل 20011

  حلقه برلیان مدل 20011
  حلقه برلیان مدل 20012

  حلقه برلیان مدل 20012

  حلقه برلیان مدل 20012
  حلقه برلیان مدل 20013

  حلقه برلیان مدل 20013

  حلقه برلیان مدل 20013
  حلقه برلیان مدل 20014

  حلقه برلیان مدل 20014

  حلقه برلیان مدل 20014
  حلقه برلیان مدل 20015

  حلقه برلیان مدل 20015

  حلقه برلیان مدل 20015
  حلقه برلیان مدل 20016

  حلقه برلیان مدل 20016

  حلقه برلیان مدل 20016
  حلقه برلیان مدل 20017

  حلقه برلیان مدل 20017

  حلقه برلیان مدل 20017
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20018

  حلقه نامزدی برلیان 20018

  حلقه نامزدی برلیان 20018
  حلقه برلیان مدل 20019

  حلقه برلیان مدل 20019

  حلقه برلیان مدل 20019
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20018

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20020

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20020
  آویز مروارید مدل 5000

  آویز مروارید مدل 5000

  آویز مروارید مدل 5000
  آویز مروارید مدل 5002

  آویز مروارید مدل 5002

  آویز مروارید مدل 5002
  آویز مروارید مدل 5003

  آویز مروارید مدل 5003

  آویز مروارید مدل 5003
  آویز مروارید مدل 5006

  آویز مروارید مدل 5006

  آویز مروارید مدل 5006
  انگشتر مروارید مدل 5010

  انگشتر مروارید مدل 5010

  انگشتر مروارید مدل 5010
  انگشتر مروارید مدل 5011

  انگشتر مروارید مدل 5011

  انگشتر مروارید مدل 5011
  انگشتر مروارید مدل 5013

  انگشتر مروارید مدل 5013

  انگشتر مروارید مدل 5013
  انگشتر مروارید مدل 5015

  انگشتر مروارید مدل 5015

  انگشتر مروارید مدل 5015
  انگشتر مروارید مدل 5015

  انگشتر مروارید مدل 5015

  انگشتر مروارید مدل 5015
  انگشتر مروارید مدل 5020

  انگشتر مروارید مدل 5020

  انگشتر مروارید مدل 5020
  حلق مروارید مدل 5004

  حلق مروارید مدل 5004

  حلق مروارید مدل 5004
  تماس بگیرید
  حلقه مروارید مدل 5001

  حلقه مروارید مدل 5001

  حلقه مروارید مدل 5001
  حلقه مروارید مدل 5005

  حلقه مروارید مدل 5005

  حلقه مروارید مدل 5005
  حلقه نامزدی برلیان 20049

  حلقه نامزدی برلیان 20049

  حلقه نامزدی برلیان 20049
  حلقه نامزدی برلیان 20050

  حلقه نامزدی برلیان 20050

  حلقه نامزدی برلیان 20050
  حلقه نامزدی برلیان 20051

  حلقه نامزدی برلیان 20051

  حلقه نامزدی برلیان 20051
  حلقه نامزدی برلیان 20052

  حلقه نامزدی برلیان 20052

  حلقه نامزدی برلیان 20052
  حلقه نامزدی برلیان 20053

  حلقه نامزدی برلیان 20053

  حلقه نامزدی برلیان 20053
  حلقه نامزدی برلیان 20054

  حلقه نامزدی برلیان 20054

  حلقه نامزدی برلیان 20054
  حلقه نامزدی برلیان 20055

  حلقه نامزدی برلیان 20055

  حلقه نامزدی برلیان 20055
  حلقه نامزدی برلیان 20056

  حلقه نامزدی برلیان 20056

  حلقه نامزدی برلیان 20056
  حلقه نامزدی برلیان 20057

  حلقه نامزدی برلیان 20057

  حلقه نامزدی برلیان 20057
  حلقه نامزدی برلیان 20059

  حلقه نامزدی برلیان 20059

  حلقه نامزدی برلیان 20059
  حلقه نامزدی برلیان 20059

  حلقه نامزدی برلیان 20058

  حلقه نامزدی برلیان 20058
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20020

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20021

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20021
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048
  حلقه نامزدی برلیان مدل 20049

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048

  حلقه نامزدی برلیان مدل 20048
  حلقه نامزدی و عروسی 21001

  حلقه نامزدی و عروسی 21001

  حلقه نامزدی و عروسی 21001
  حلقه نامزدی و عروسی 21001

  حلقه نامزدی و عروسی 21002

  حلقه نامزدی و عروسی 21002
  حلقه نامزدی و عروسی 21003

  حلقه نامزدی و عروسی 21003

  حلقه نامزدی و عروسی 21003
  حلقه نامزدی و عروسی 21004

  حلقه نامزدی و عروسی 21004

  حلقه نامزدی و عروسی 21004
  حلقه نامزدی و عروسی 21005

  حلقه نامزدی و عروسی 21005

  حلقه نامزدی و عروسی 21005
  حلقه نامزدی و عروسی 21006

  حلقه نامزدی و عروسی 21006

  حلقه نامزدی و عروسی 21006
  حلقه نامزدی و عروسی 21007

  حلقه نامزدی و عروسی 21007

  حلقه نامزدی و عروسی 21007
  حلقه نامزدی و عروسی 21008

  حلقه نامزدی و عروسی 21008

  حلقه نامزدی و عروسی 21008
  حلقه نامزدی و عروسی 21009

  حلقه نامزدی و عروسی 21009

  حلقه نامزدی و عروسی 21009
  حلقه نامزدی و عروسی 21010

  حلقه نامزدی و عروسی 21010

  حلقه نامزدی و عروسی 21010
  حلقه نامزدی و عروسی 21011

  حلقه نامزدی و عروسی 21011

  حلقه نامزدی و عروسی 21011
  حلقه نامزدی و عروسی 21012

  حلقه نامزدی و عروسی 21012

  حلقه نامزدی و عروسی 21012
  حلقه نامزدی و عروسی 21013

  حلقه نامزدی و عروسی 21013

  حلقه نامزدی و عروسی 21013
  حلقه نامزدی و عروسی 21014

  حلقه نامزدی و عروسی 21014

  حلقه نامزدی و عروسی 21014
  حلقه نامزدی و عروسی 21015

  حلقه نامزدی و عروسی 21015

  حلقه نامزدی و عروسی 21015
  حلقه نامزدی و عروسی 21016

  حلقه نامزدی و عروسی 21016

  حلقه نامزدی و عروسی 21016
  حلقه نامزدی و عروسی 21017

  حلقه نامزدی و عروسی 21017

  حلقه نامزدی و عروسی 21017
  حلقه نامزدی و عروسی 21018

  حلقه نامزدی و عروسی 21018

  حلقه نامزدی و عروسی 21018
  حلقه نامزدی و عروسی 21019

  حلقه نامزدی و عروسی 21019

  حلقه نامزدی و عروسی 21019
  حلقه نامزدی و عروسی 21020

  حلقه نامزدی و عروسی 21020

  حلقه نامزدی و عروسی 21020
  حلقه نامزدی و عروسی 21021

  حلقه نامزدی و عروسی 21021

  حلقه نامزدی و عروسی 21021
  حلقه نامزدی و عروسی 21022

  حلقه نامزدی و عروسی 21022

  حلقه نامزدی و عروسی 21022
  حلقه نامزدی و عروسی 21023

  حلقه نامزدی و عروسی 21023

  حلقه نامزدی و عروسی 21023
  حلقه نامزدی و عروسی 21024

  حلقه نامزدی و عروسی 21024

  حلقه نامزدی و عروسی 21024
  حلقه نامزدی و عروسی 21025

  حلقه نامزدی و عروسی 21025

  حلقه نامزدی و عروسی 21025
  حلقه نامزدی و عروسی 21026

  حلقه نامزدی و عروسی 21026

  حلقه نامزدی و عروسی 21026
  حلقه نامزدی و عروسی 21027

  حلقه نامزدی و عروسی 21027

  حلقه نامزدی و عروسی 21027
  حلقه نامزدی و عروسی 21028

  حلقه نامزدی و عروسی 21028

  حلقه نامزدی و عروسی 21028
  حلقه نامزدی و عروسی 21029

  حلقه نامزدی و عروسی 21029

  حلقه نامزدی و عروسی 21029
  حلقه نامزدی و عروسی 21030

  حلقه نامزدی و عروسی 21030

  حلقه نامزدی و عروسی 21030
  حلقه نامزدی و عروسی 21031

  حلقه نامزدی و عروسی 21031

  حلقه نامزدی و عروسی 21031
  حلقه نامزدی و عروسی 21032

  حلقه نامزدی و عروسی 21032

  حلقه نامزدی و عروسی 21032
  حلقه نامزدی و عروسی 21033

  حلقه نامزدی و عروسی 21033

  حلقه نامزدی و عروسی 21033
  حلقه نامزدی و عروسی 21034

  حلقه نامزدی و عروسی 21034

  حلقه نامزدی و عروسی 21034
  حلقه نامزدی و عروسی 21035

  حلقه نامزدی و عروسی 21035

  حلقه نامزدی و عروسی 21035
  حلقه نامزدی و عروسی 21036

  حلقه نامزدی و عروسی 21036

  حلقه نامزدی و عروسی 21036
  حلقه نامزدی و عروسی 21037

  حلقه نامزدی و عروسی 21037

  حلقه نامزدی و عروسی 21037
  حلقه نامزدی و عروسی 21038

  حلقه نامزدی و عروسی 21038

  حلقه نامزدی و عروسی 21038
  حلقه نامزدی و عروسی 21039

  حلقه نامزدی و عروسی 21039

  حلقه نامزدی و عروسی 21039
  حلقه نامزدی و عروسی 21040

  حلقه نامزدی و عروسی 21040

  حلقه نامزدی و عروسی 21040
  حلقه نامزدی و عروسی 21041

  حلقه نامزدی و عروسی 21041

  حلقه نامزدی و عروسی 21041
  حلقه نامزدی و عروسی 21042

  حلقه نامزدی و عروسی 21042

  حلقه نامزدی و عروسی 21042
  حلقه نامزدی و عروسی 21043

  حلقه نامزدی و عروسی 21043

  حلقه نامزدی و عروسی 21043
  حلقه نامزدی و عروسی 21044

  حلقه نامزدی و عروسی 21044

  حلقه نامزدی و عروسی 21044
  حلقه نامزدی و عروسی 21045

  حلقه نامزدی و عروسی 21045

  حلقه نامزدی و عروسی 21045
  حلقه نامزدی و عروسی 21046

  حلقه نامزدی و عروسی 21046

  حلقه نامزدی و عروسی 21046
  حلقه نامزدی و عروسی 21047

  حلقه نامزدی و عروسی 21047

  حلقه نامزدی و عروسی 21047
  حلقه نامزدی و عروسی 21048

  حلقه نامزدی و عروسی 21048

  حلقه نامزدی و عروسی 21048
  حلقه نامزدی و عروسی 21049

  حلقه نامزدی و عروسی 21049

  حلقه نامزدی و عروسی 21049
  حلقه نامزدی و عروسی 21050

  حلقه نامزدی و عروسی 21050

  حلقه نامزدی و عروسی 21050
  حلقه نامزدی و عروسی 21051

  حلقه نامزدی و عروسی 21051

  حلقه نامزدی و عروسی 21051
  حلقه نامزدی و عروسی 21052

  حلقه نامزدی و عروسی 21052

  حلقه نامزدی و عروسی 21052
  حلقه نامزدی و عروسی 21053

  حلقه نامزدی و عروسی 21053

  حلقه نامزدی و عروسی 21053
  حلقه نامزدی و عروسی 21054

  حلقه نامزدی و عروسی 21054

  حلقه نامزدی و عروسی 21054
  حلقه نامزدی و عروسی 21055

  حلقه نامزدی و عروسی 21055

  حلقه نامزدی و عروسی 21055
  حلقه نامزدی و عروسی 21056

  حلقه نامزدی و عروسی 21056

  حلقه نامزدی و عروسی 21056
  حلقه نامزدی و عروسی 21057

  حلقه نامزدی و عروسی 21057

  حلقه نامزدی و عروسی 21057
  حلقه نامزدی و عروسی 21058

  حلقه نامزدی و عروسی 21058

  حلقه نامزدی و عروسی 21058
  حلقه نامزدی و عروسی 21059

  حلقه نامزدی و عروسی 21059

  حلقه نامزدی و عروسی 21059
  حلقه نامزدی و عروسی 21060

  حلقه نامزدی و عروسی 21060

  حلقه نامزدی و عروسی 21060
  حلقه نامزدی و عروسی 21061

  حلقه نامزدی و عروسی 21061

  حلقه نامزدی و عروسی 21061
  حلقه نامزدی و عروسی 21062

  حلقه نامزدی و عروسی 21062

  حلقه نامزدی و عروسی 21062
  حلقه نامزدی و عروسی 21063

  حلقه نامزدی و عروسی 21063

  حلقه نامزدی و عروسی 21063
  حلقه نامزدی و عروسی 21064

  حلقه نامزدی و عروسی 21064

  حلقه نامزدی و عروسی 21064
  حلقه نامزدی و عروسی 21065

  حلقه نامزدی و عروسی 21065

  حلقه نامزدی و عروسی 21065
  حلقه نامزدی و عروسی 21066

  حلقه نامزدی و عروسی 21066

  حلقه نامزدی و عروسی 21066
  حلقه نامزدی و عروسی 21067

  حلقه نامزدی و عروسی 21067

  حلقه نامزدی و عروسی 21067
  حلقه نامزدی و عروسی 21068

  حلقه نامزدی و عروسی 21067

  حلقه نامزدی و عروسی 21067
  حلقه نامزدی و عروسی 21068

  حلقه نامزدی و عروسی 21068

  حلقه نامزدی و عروسی 21068
  حلقه نامزدی و عروسی 21069

  حلقه نامزدی و عروسی 21069

  حلقه نامزدی و عروسی 21069
  حلقه نامزدی و عروسی 21070

  حلقه نامزدی و عروسی 21070

  حلقه نامزدی و عروسی 21070
  حلقه نامزدی و عروسی 21072

  حلقه نامزدی و عروسی 21072

  حلقه نامزدی و عروسی 21072
  حلقه نامزدی و عروسی 21073

  حلقه نامزدی و عروسی 21073

  حلقه نامزدی و عروسی 21073
  حلقه نامزدی و عروسی 21074

  حلقه نامزدی و عروسی 21074

  حلقه نامزدی و عروسی 21074
  حلقه نامزدی و عروسی 21075

  حلقه نامزدی و عروسی 21075

  حلقه نامزدی و عروسی 21075
  حلقه نامزدی و عروسی 21076

  حلقه نامزدی و عروسی 21076

  حلقه نامزدی و عروسی 21076
  حلقه نامزدی و عروسی 21077

  حلقه نامزدی و عروسی 21077

  حلقه نامزدی و عروسی 21077
  حلقه نامزدی و عروسی 21078

  حلقه نامزدی و عروسی 21078

  حلقه نامزدی و عروسی 21078
  حلقه نامزدی و عروسی 21079

  حلقه نامزدی و عروسی 21079

  حلقه نامزدی و عروسی 21079
  حلقه نامزدی و عروسی 21080

  حلقه نامزدی و عروسی 21080

  حلقه نامزدی و عروسی 21080
  حلقه نامزدی و عروسی 21080

  حلقه نامزدی و عروسی 21080

  حلقه نامزدی و عروسی 21080
  حلقه نامزدی و عروسی 21081

  حلقه نامزدی و عروسی 21081

  حلقه نامزدی و عروسی 21081
  حلقه نامزدی و عروسی 21082

  حلقه نامزدی و عروسی 21082

  حلقه نامزدی و عروسی 21082
  حلقه نامزدی و عروسی 21083

  حلقه نامزدی و عروسی 21083

  حلقه نامزدی و عروسی 21083
  حلقه نامزدی و عروسی 21084

  حلقه نامزدی و عروسی 21084

  حلقه نامزدی و عروسی 21084
  حلقه نامزدی و عروسی 21085

  حلقه نامزدی و عروسی 21085

  حلقه نامزدی و عروسی 21085
  حلقه نامزدی و عروسی 21086

  حلقه نامزدی و عروسی 21086

  حلقه نامزدی و عروسی 21086
  تصویر  حلقه نامزدی و عروسی 21088

  حلقه نامزدی و عروسی 21088

  حلقه نامزدی و عروسی 21088
  حلقه نامزدی و عروسی 21089

  حلقه نامزدی و عروسی 21089

  حلقه نامزدی و عروسی 21089
  حلقه نامزدی و عروسی 21090

  حلقه نامزدی و عروسی 21090

  حلقه نامزدی و عروسی 21090
  حلقه نامزدی و عروسی 21091

  حلقه نامزدی و عروسی 21091

  حلقه نامزدی و عروسی 21091
  حلقه نامزدی و عروسی 21092

  حلقه نامزدی و عروسی 21092

  حلقه نامزدی و عروسی 21092
  حلقه نامزدی و عروسی 21093

  حلقه نامزدی و عروسی 21093

  حلقه نامزدی و عروسی 21093
  حلقه نامزدی و عروسی 21094

  حلقه نامزدی و عروسی 21094

  حلقه نامزدی و عروسی 21094
  حلقه نامزدی و عروسی 21095

  حلقه نامزدی و عروسی 21095

  حلقه نامزدی و عروسی 21095
  حلقه نامزدی و عروسی 21096

  حلقه نامزدی و عروسی 21096

  حلقه نامزدی و عروسی 21096
  حلقه نامزدی و عروسی 21097

  حلقه نامزدی و عروسی 21097

  حلقه نامزدی و عروسی 21097
  حلقه نامزدی و عروسی 21098

  حلقه نامزدی و عروسی 21098

  حلقه نامزدی و عروسی 21098
  حلقه نامزدی و عروسی 21099

  حلقه نامزدی و عروسی 21099

  حلقه نامزدی و عروسی 21099
  حلقه نامزدی و عروسی 21100

  حلقه نامزدی و عروسی 21100

  حلقه نامزدی و عروسی 21100
  حلقه نامزدی و عروسی 21136

  حلقه نامزدی و عروسی 21136

  حلقه نامزدی و عروسی 21136
  حلقه نامزدی و عروسی 21137

  حلقه نامزدی و عروسی 21137

  حلقه نامزدی و عروسی 21137
  حلقه نامزدی و عروسی 21138

  حلقه نامزدی و عروسی 21138

  حلقه نامزدی و عروسی 21138
  حلقه نامزدی و عروسی 21139

  حلقه نامزدی و عروسی 21139

  حلقه نامزدی و عروسی 21139
  حلقه نامزدی و عروسی 21140

  حلقه نامزدی و عروسی 21140

  حلقه نامزدی و عروسی 21140
  حلقه نامزدی و عروسی 21141

  حلقه نامزدی و عروسی 21141

  حلقه نامزدی و عروسی 21141
  حلقه نامزدی و عروسی 21142

  حلقه نامزدی و عروسی 21142

  حلقه نامزدی و عروسی 21142
  حلقه نامزدی و عروسی 21143

  حلقه نامزدی و عروسی 21143

  حلقه نامزدی و عروسی 21143
  حلقه نامزدی و عروسی 21144

  حلقه نامزدی و عروسی 21144

  حلقه نامزدی و عروسی 21144
  حلقه نامزدی و عروسی 21145

  حلقه نامزدی و عروسی 21145

  حلقه نامزدی و عروسی 21145
  حلقه نامزدی و عروسی 21146

  حلقه نامزدی و عروسی 21146

  حلقه نامزدی و عروسی 21146
  حلقه نامزدی و عروسی 21147

  حلقه نامزدی و عروسی 21147

  حلقه نامزدی و عروسی 21147
  حلقه نامزدی و عروسی 21148

  حلقه نامزدی و عروسی 21148

  حلقه نامزدی و عروسی 21148
  حلقه نامزدی و عروسی 21149

  حلقه نامزدی و عروسی 21149

  حلقه نامزدی و عروسی 21149
  حلقه نامزدی و عروسی 21150

  حلقه نامزدی و عروسی 21150

  حلقه نامزدی و عروسی 21150
  حلقه نامزدی و عروسی 21150

  حلقه نامزدی و عروسی 21150

  حلقه نامزدی و عروسی 21150
  حلقه نامزدی و عروسی 21151

  حلقه نامزدی و عروسی 21151

  حلقه نامزدی و عروسی 21151
  حلقه نامزدی و عروسی 21153

  حلقه نامزدی و عروسی 21153

  حلقه نامزدی و عروسی 21153
  حلقه نامزدی و عروسی 21154

  حلقه نامزدی و عروسی 21154

  حلقه نامزدی و عروسی 21154
  حلقه نامزدی و عروسی 21155

  حلقه نامزدی و عروسی 21155

  حلقه نامزدی و عروسی 21155
  حلقه نامزدی و عروسی 21156

  حلقه نامزدی و عروسی 21156

  حلقه نامزدی و عروسی 21156
  حلقه نامزدی و عروسی 21157

  حلقه نامزدی و عروسی 21157

  حلقه نامزدی و عروسی 21157
  حلقه نامزدی و عروسی 21158

  حلقه نامزدی و عروسی 21158

  حلقه نامزدی و عروسی 21158
  حلقه نامزدی و عروسی 21159

  حلقه نامزدی و عروسی 21159

  حلقه نامزدی و عروسی 21159
  حلقه نامزدی و عروسی 21160

  حلقه نامزدی و عروسی 21160

  حلقه نامزدی و عروسی 21160
  حلقه نامزدی و عروسی 21161

  حلقه نامزدی و عروسی 21161

  حلقه نامزدی و عروسی 21161
  حلقه نامزدی و عروسی 21162

  حلقه نامزدی و عروسی 21162

  حلقه نامزدی و عروسی 21162
  حلقه نامزدی و عروسی 21163

  حلقه نامزدی و عروسی 21163

  حلقه نامزدی و عروسی 21163
  حلقه نامزدی و عروسی 21164

  حلقه نامزدی و عروسی 21164

  حلقه نامزدی و عروسی 21164
  حلقه نامزدی و عروسی 21165

  حلقه نامزدی و عروسی 21165

  حلقه نامزدی و عروسی 21165
  حلقه نامزدی و عروسی 21166

  حلقه نامزدی و عروسی 21166

  حلقه نامزدی و عروسی 21166
  حلقه نامزدی و عروسی 21167

  حلقه نامزدی و عروسی 21167

  حلقه نامزدی و عروسی 21167
  حلقه نامزدی و عروسی 21168

  حلقه نامزدی و عروسی 21168

  حلقه نامزدی و عروسی 21168
  حلقه نامزدی و عروسی 21169

  حلقه نامزدی و عروسی 21169

  حلقه نامزدی و عروسی 21169
  گردنبند مروارید مدل 5011

  گردنبند مروارید مدل 5012

  گردنبند مروارید مدل 5012
  گردنبند مروارید مدل 5018

  گردنبند مروارید مدل 5018

  گردنبند مروارید مدل 5018
  گردنبند مروارید مدل 5019

  گردنبند مروارید مدل 5019

  گردنبند مروارید مدل 5019
  گوشواره مروارید مدل 5007

  گوشواره مروارید مدل 5007

  گوشواره مروارید مدل 5007
  گوشواره مروارید مدل 5008

  گوشواره مروارید مدل 5008

  گوشواره مروارید مدل 5008
  گوشواره مروارید مدل 5009

  گوشواره مروارید مدل 5009

  گوشواره مروارید مدل 5009
  گوشواره مروارید مدل 5014

  گوشواره مروارید مدل 5014

  گوشواره مروارید مدل 5014
  حلقه مروارید مدل 5029

  حلقه مروارید مدل 5029

  حلقه مروارید مدل 5029
  گوشواره مروارید مدل 5030

  گوشواره مروارید مدل 5030

  گوشواره مروارید مدل 5030
  مروارید مدل 5015

  انگشتر مروارید مدل 5015

  انگشتر مروارید مدل 5015
  مروارید مدل 5017

  مروارید مدل 5017

  مروارید مدل 5017
  Gold crown ring حلقه تاج طلایی

  حلقه تاج طلایی

  کد 007 رنگ: طلایی عیار.750 (۱۸ عیار) وزن: 6 گرم نوع سنگ: برلیان
  Taji Mina Kari تاجی مینا کاری

  تاجی مینا کاری

  کد 008 رنگ: طلایی عیار:750 (۱۸ عیار) وزن: 7گرم نوع سنگ: برلیان
  Diamond crown ring حلقه تاجی دور برلیان

  حلقه تاجی دور برلیان

  کد 009 رنگ: طلایی عیار:750 (۱۸ عیار) وزن: 8گرم نوع سنگ: برلیان
  Grape design ring حلقه انگوری

  حلقه انگوری

  کد 010 رنگ: طلایی عیار: ۷۵۰ (۱۸ عیار) وزن: 13گرم مواد تشکیل دهنده: طلا
  از 36.000.000 تومان
  Armenian flower ring حلقه گل ارمنی

  حلقه گل ارمنی

  کد 011 رنگ: دو رنگ سفید و طلایی عیار.750 (۱۸ عیار) وزن: 14گرم نوع سنگ: برلیان
  تماس بگیرید
  Round diamond ring حلقه دور برلیان

  حلقه دور برلیان

  کد 012 رنگ: طلایی عیار.750 (۱۸ عیار) وزن: 14گرم نوع سنگ: برلیان
  از تماس بگیرید
  Diamond in the middle of the engagement ring حلقه وسط برلیان

  حلقه وسط برلیان

  کد 013 رنگ: زرد عیار.750 (۱۸ عیار) وزن: 16گرم نوع سنگ: برلیان
  Golden flower in the middle of the engagement ring حلقه وسط گل طلایی

  حلقه وسط گل طلایی

  کد 014 رنگ: طلایی عیار.750 (۱۸ عیار) وزن:14گرم استفاده جنسیت: زنانه
  Prince Gold Ring حلقه پرنس گلد

  حلقه پرنس گلد

  کد 015 رنگ: زرد گلد عیار.750 (۱۸ عیار) وزن: 6گرم نوع سنگ: برلیان
  Behind the solitaire ring پشت حلقه سولیتر

  پشت حلقه سولیتر

  کد: ‌‌BR 001 رنگ: مسی عیار: ۷۵۰ (۱۸ عیار) وزن: 8 گرم نوع سنگ: برلیان شکل سنگ: گرد
  تصویر  حلقه نامزدی برلیان بیضی شکل

  فرم انگشتر به آن ماهیتی نمادین می بخشد و آن را به عنوان اصلی ترین جواهر مراسم ازدواج در سرتاسر جهان گسترش می دهد:‌ دایره ابدیت را نشان می دهد. اشکال از هزاران سال پیش به یک زبان مشترکٍ جهانی سخن می گویند بنابرین هدیه دادن انگشتر، عشقی ابدی را نمایش می دهد.یکی از المان های مراسم ازدواج در میان سومریان (۴۰۰۰ سال قبل از میلاد)، گره زدن یک نخ از لباس عروس و داماد به یکدیگر بود که حاکی از پیوندی همیشگی بود. این سنت سومری احتمالا پیشگامٍ سنت رد و بدل کردن انگشتر است. در واقع بسیار محتمل است این عمل در گذر زمان به بافتن حلقه هایی از نخ به عنوان نشانه ی ازدواج تبدیل شده باشد.

  سلتی ها (۹۰۰ سال قبل از میلاد) با انگشتر هایی که از سبزه یا علف بافته می شد آشنایی داشتند. در آغاز اعضای هر قبیله انگشتر ها را به عنوان نماد تعلق به آن قبیله استفاده می کردند، اما بعدها انگشتر را در مراسم ازدواج رد و بدل می کردند.یک مدرک تاریخی نشان می دهد سنت رد و بدل کردن حلقه از قرن دوم قبل از میلاد وجود داشته است. مرد انگشتر را به عنوان نماد عشق و قول ازدواج به زن اعطا میکرد.

  با رشد سریع ازدواج های کلیسایی از قرن ۱۳ به بعد، انگشتر به یکی از معیارهای مراسم مذهبیٍ ازدواج در اروپا تبدیل شد که نه تنها در میان زنان بلکه میان مردان نیز رواج داشت و به یک عمل مرسوم برای اعلان آشکار و عمومی ازدواج و وفاداری تبدیل شد. همان طور که کلیسا تعیین کرد بیش از هر چیزی نمایانگر تعهد و نادیده گرفتن سایر بانوان بود.مصری ها و یونانیان باستان همیشه انگشتر ازدواج را در انگشت حلقه ی دست چپ می انداختند زیرا اعتقاد داشتند یک رگ مستقیما از این انگشت به قلب-جایی که عشق در آن زنده است- می رسد.

  در کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا و سوییس و هم چنین در آمریکا، حلقه ی ازدواج عموما در دست چپ انداخته می شود. علت شبیه به همان استدلال صدها سال پیش است: سمت چپ به قلب نزدیک تر است و بیشتر با عشق خویشاوند.در آلمان، اتریش و کشور های اروپای شمالی حلقه در دست راست انداخته می شود. دست راست ترجیح داده می شود زیرا کلمه ی ‘راست’ با مفاهیم و اصطلاحاتی مانند راستی، درستی و حقیقت معادل است.

  اشکال مختلف حلقه ی ازدواج به اندازه ی خود سنت رد و بدل کردن حلقه، قدمت دارد. در اسنادی از امپراتوری رم گزارش شده که داماد انگشتری به شکل کلید به تازه عروس می داده است تا حکومت سمبولیک خود بر املاک و دارایی هایش را نشان دهد.انگشتر های یک شکل در قرن ۱۵ و ۱۶ رواج یافت و هر یک از نامزد ها تا روزی که ازدواج کنند آن را در دست خود می انداختند. در روز عروسی داماد آن را تقدیم عروس می کرد تا هر دو انگشتر را به عنوان حلقه ی عروسی در دستش بیاندازد.

  بعد از آن تا به امروز حلقه های عروسی با سنگ های قیمتی تزئین می شوند. الماس همچنان محبوب ترین سنگ است زیرا نشانگر دارایی، توانمندی، شور و وفاداری ابدی است. انگشتر هایی به شکل دو دست گره خورده نیز سمبل پیوستگی بین زوج هاست.حک کردن نام، تاریخ ازدواج، عبارت های عاشقانه ی شخصی و منحصر به فرد، به طور چشمگیری محبوبیت پیدا کرده اند و هم زمان متدهای حکاکی نیز پیشرفت کرده است. از حکاکی امضا و دستخط با لیزر گرفته تا حکاکی یک شعر یا داستان کامل بر روی یک قطعه ی کوچک داخل انگشتر.

  تکنولوژی جدید طیف گسترده ای از شکل های طراحی را ممکن ساخته است. علاوه بر این تعداد زیادی از زوج ها طرح شخصی و منحصر به خودشان را انتخاب می کنند. در این زمینه طلا، نقره، پلاتین و سنگ های تزئینی انتخاب های متنوعی پیش رویمان قرار می دهند.حلقه های ازدواج در یک جعبه کنار یکدیگر قرار می گیرند تا در مراسم ازدواج جدا شوند و روی انگشت های عروس و داماد قرار گیرند. ممکن است بخشی از شعر مورد علاقه ی زوج روی یک انگشتر و ادامه ی آن روی انگشتر دیگر باشد. این شعر تا هر دو انگشتر کنار یکدیگر قرار نگیرند کامل نمی شود.

  تفاوت بین حلقه نامزدی، نشان و ازدواج چیست؟

  همه ما همواره برای نشان دادن عشق و علاقه از جملات و یا وسایلی استفاده می‌کنیم که حس ما را نسبت به افراد با ارزش جلوه دهد. یکی از زیباترین و به یادماندنی‌ترین لحظاتی که ممکن است برای افراد رقم بخورد، زمانی است که آن‌ها قصد دارند پیوند عاطفی بینشان را محکم و رسمی کنند که این عمل با نشان، حلقه نامزدی و یا ازدواج زیباتر می‌شود.

  اما موضوعی که خیلی از افراد شاید در هنگام خرید به آن دقت نکنند، بحث تفاوتی است که در ماهیت آن‌ها وجود دارد. به همین دلیل است که این حلقه‌ها با توجه به ظاهر زیبایی که دارند، از نظر معنوی هم زیبایی خاص خودشان را دارند و به نوعی نشان دهنده پیوند و وفاداری در بین زوجین می‌باشد. زمانی که قصد دارید یک حلقه نامزدی را خریداری کنید باید به نوع فلزی که به کار گرفته شده، طرح و مدل آن دقت داشته باشید.پس برای اینکه با تفاوت‌ها و ویژگی‎‌های حلقه نامزدی، نشان و ازدواج آشنا شوید این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

  انگشتر نشان و فلسفه‌ای پرمعنا

  اگر با فیلم‌های رمانتیک دنیای هالیوود آشنایی داشته باشید قاعدتا با این تصویر روبرو شده‌اید که یک پسری ناگهان در وسط خیابان مقابل دختری زانو می‌زند و از او درخواست ازدواج می‌کند. این حلقه اولین و آخرین حلقه‌ای است که زوجین خارجی به عنوان نشان پیوند از یکدیگر دریافت می‌کنند. اما در ایران این بحث کاملا متفاوت است.

  در ایران هر مراسم تنوع خاص خودش را دارد و این دایره متاسفانه و یا خوشبختانه روز به روز گسترده‌تر هم می‌شود. البته این موضوع کمی جلوه سنتی هم دارد و ممکن است که در هر خانواده‌ای متفاوت باشد.اما خرید نشان برای زوجین از اولین هدایایی است که در هر خانواده ایرانی بعد از گرفتن بله عروس خانم تهیه می‌شود.

  پس برای اینکه درخواست شکل رسمی‌تری به خود بگیرد از انگشتر نشان استفاده می‌کنند.البته بعد از اینکه ازدواج رسمی شد با انتخاب عروس و داماد حلقه نامزدی تهیه می‌شود که در ادامه مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد. پس تا اینجای مقاله مشخصا با تفاوتی که حلقه نشان با دیگر حلقه‌ها دارد آشنا شده‌اید.

  رسم و رسومات و تفاوت‌های حلقه نامزدی و ازدواج

  همانطور که در پاراگراف قبلی هم اشاره کردیم بعد از اینکه ازدواج رسمی شد، به انتخاب زوجین حلقه‌های ازدواج تهیه می‌شود که البته برای اینکه کمی هم شور و شوق سادگی داشته باشد در کنار آن حلقه نامزدی هم تهیه می‌شود.به طور دقیق تر بخواهیم در مورد تفاوت این دو حلقه صحبت کنیم باید گفت که حلقه ازدواج بیشتر جنبه هدیه دارد و زوجین در طول بازه نامزدی تا عروسی آن را تهیه می‌کنند. اما حلقه نامزدی برای مراسم عقد تهیه می‌شود.

  حلقه زیبا و مورد پسندی را برای خودتان انتخاب کنید

  یکی از نکاتی که باید در هنگام خرید حلقه به آن دقت کنید که البته مهمترین قسمت خرید حلقه است، زیبایی است که برای حلقه در نظر می‌گیرید. یعنی سعی کنید مدل و سبک حلقه ازدواجی که انتخاب می‌کنید دقیقا همان چیزی باشد که مورد علاقه زوج شما است. اگر سری به دنیای فروشگاه‌های آنلاین بزنید متوجه خواهید شد که طیف گسترده‌ای از محصولات مختلف در این شاپ‌ها وجود دارد.

  با این تعریف پس شما قدرت انتخاب بیشتری پیدا می‌کنید و خیلی راحت‌تر می‌توانید باب میل همسر خود حلقه مورد علاقه او را تهیه کنید. برای اینکه انتخاب درستی در هنگام خرید حلقه مناسب برای ازدواج داشته باشید، به ادامه این مقاله توجه کنید.

  خرید یک حلقه سنتی و شیک

  خیلی از افراد برای اینکه هم شیک به نظر برسند و هم سنت‌ها را حفظ کنند، بیشتر به دنبال خرید حلقه‌هایی هستند که یک رینگ ساده دارد و در این حال در وسط آن یک نگین و یا یک الماس که زیبایی ان را دو چندان می‌کند.

  حتی خرید یک رینگ ساده از جنس طلا و نقره چندین دهه است که از محبوبیت بالایی برخوردار است. یکی دیگر از ویژگی‌های حلقه سنتی این است که در حین استفاده از یک ردیف الماس، به شما این اطمینان را می‌دهد که به سادگی می‌درخشید. این نوار بیشتر در حلقه‌های ازدواج به کار می‌رود. یکی دیگر از روش‌هایی که تفاوت بین حلقه‌ها را تعیین می‌کند می‌تواند رنگ نگین به کار رفته در حلقه باشد.

  حلقه شیک و خوش فرم

  تفاوتی که در هنگام خرید حلقه نامزدی با دیگر حلقه‌ها وجود دارد این است که در این نوع حلقه به اصطلاح زرق و برق بیشتر است. الماس کمی بالاتر از رینگ قرار می‌گیرد تا خودش را به خوبی در چشم همه جا دهد.معمولا حلقه‌های نامزدی که خیلی جلوه دارند و به نوعی درخشان هستند بسیار محبوب اند. در دیگر حلقه‌ها مانند حلقه ازدواج اما الماس در مرکز رینگ قرار می‌گیرد.

  اگر که هر دوی شما به نوعی با طبیعت همسو هستید و دوست دارید تا تکه‌ای از آن را بر روی دستان خود داشته باشید، یکی از بهترین گزینه‌ها استفاده کردن از انواع برگ و همچنین فلز گرانبها مانند نقره و مس است. همچنین امروزه برای نشان از این نوع حلقه‌ها استفاده می‌شود.

  مفهومی که در دل حلقه ازدواج وجود دارد

  خب تا اینجا در مورد ویژگی‌هایی که باید برای خرید حلقه در نظر گرفت هم صحبت کردیم. اما همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد با توجه به رسم و رسومات رایج در هر منطقه، هر جلوه و رویدادی هم معنی خاص خودش را دارد.اگر دقیق تر نگاه کنیم، حلقه ازدواج نشان دهنده عشق و علاقه بی پایان عروس و داماد به یکدیگر است. به همین دلیل است که این حلقه به طور دائمی بر روی دستان هر دو نفر باقی می‌ماند تا نشان دهنده یک عشق مانا باشد.

  حلقه ازدواج چیزی است که عروس و داماد در نزدیکی ازدواج خود خریداری می‌کنند.این حلقه ارزش معنوی زیادی دارد و از این رو خرید آن نشان دهنده یک پیوند ابدی است. جنس این حلقه معمولا از جنس طلا است زیرا همانطور که می‌دانید طلا در بین دیگر فلزات هم از ارزش و هم از زیبایی خاصی برخوردار است و از این رو انگشتر و یا حلقه از جنس طلا نشان دهنده پایداری و یک عشق بادوام می‌باشد.

  جنس حلقه نامزدی از چیست؟

  بعد از اینکه طرح و مدل دلخواه حلقه خود را انتخاب کردید نوبت رسیده به اینکه نوع و رنگ فلز آن را هم مشخص کنید. موضوعی که مطرح است این می‌باشد که استفاده از حلقه‌هایی با جنس طلای زرد و سفید در بین افراد مرسوم‌تر است. در ادامه بیشتر در مورد انواع حلقه‌ها و جنس آن صحبت خواهیم داشت.

  حلقه نامزدی از جنس طلای زرد

  اگر که عروس و دامادی سنتی و پایبند به رعایت آن هستید، خرید حلقه‌ نامزدی از جنس طلا زرد بهترین گزینه برای شما خواهد بود. البته توجه داشته باشید که استفاده از طلای 22 عیار برای اینکه بخواهید به طور مداوم و روزانه از آن استفاده کنید اصلا مناسب نیست بلکه بهتر است که برای حلقه طلا از عیار 18، 14 و یا حداقل 9 استفاده کنید.چرا بر روی این موضوع تاکید داریم چونکه این درصد از طلا با فلزات مقاومتری ترکیب شده است و همین دلیل بهتری برای مصرف روزانه است.

  حلقه نامزدی از جنس طلای سفید

  اگر از آن دسته از افرادی هستید که رابطه خوبی با زرق و برق و به طور کلی تجمل گرایی ندارند، بهترین گزینه و انتخاب برای شما استفاده از طلای سفید است. شما در حین اینکه بسیار زیبا و ساده هستید می‌توانید یک تکه طلا را هم با خود حمل کنید که اصلا هم نگران کثیف شدن و یا خط و خش افتادن بر روی آن نباشید.یکی از مزایای استفاده از طلای سفید این است که هر زمان که دچار مشکل شد یعنی خط و نقوش بر روی آن ایجاد شد می‌توانید خیلی راحت آن را برطرف کنید.

  حلقه نامزدی از جنس پلاتین و یا پلاتینیوم

  در سال‌های اخیر استفاده از این دسته از حلقه با جنس پلاتین و یا پلاتینیوم خیلی طرفدار پیدا کرده است. اغلب خانم‌هایی که خیلی پیگیر دنیای مد امروز هستند استفاده از این جنس حلقه را به دیگر فلزات ترجیح می‌دهند.پلاتینیوم نوعی فلز سفید رنگ و با ارزش است که مقاومت خیلی بالایی هم دارد و برای استفاده روزانه هم مناسب است. جالب است بدانید که این فلز نسبت به فلز طلا کمیاب تر است و قیمت بیشتری هم دارد. این نوع حلقه برای نامزدی بسیار مناسب و شیک است.

  انواع حلقه نشان و نامزدی

  • حلقه طرح دار
  • حلقه نگین دار

  حلقه نامزدی طرح دار

  جالب است بدانید که حلقه نامزدی و حلقه ازدواج با هم در یک انگشت قرار می‌گیرند و نشان در انگشت چهارم دست راست، از این رو باید از لحاظ رنگ و طرح با هم هماهنگ باشند. اگر که طرفدار طرح‌ها ساده‌ای هستید باید بدانید که بهتر است حلقه نامزدی شما ساده و بدون طرح باشد تا در کنار حلقه ازدواج خیلی راحت جا بگیرد و معمولا حلقه ازدواج هم نگین دار می‌باشد.

  حلقه نگین دار برای نامزدی و نشان

  اگر از آن دسته از طرفداران حلقه‌های نگین دار هستید و شرایط مالی نسبتا خوبی هم برای تهیه الماس دارید، حتما به نکاتی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم توجه داشته باشید:

  • حتما به نگین حلقه دقت کنید
  •  حلقه ست بخرید

  اینکه تاکید داریم که به نگین حلقه و یا به طور کلی حلقه نگین دار دقت داشته باشید به این دلیل است که برش الماس در زیبایی آن تاثیر زیادی دارد. از این رو بهتر است که هم برای بالاتر بردن استحکام و هم زیبایی از الماس گرد استفاده کنید تا در صورت افتادن نشکند و زیبایی خاصی هم داشته باشد.ست کردن حلقه نامزدی هم یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که باید به آن توجه داشته باشید، مخصوصا که این روزها بازار جواهر مدل‌های مختلفی برای زوج‌های عاشق طراحی کرده است.

  حلقه ازدواج در کدام یک از انگشتان دست قرار دارد؟

  در باور و مفهوم بسیاری از مردم، حلقه ازدواج که نشان دهنده عشق است باید در دست چپ و انگشت چهارم قرار بگیرد. زیرا رگ این انگشت مستقیما به قلب متصل می‌شود و نشان دهنده یک تعهد و علاقه قلبی است.به این دلیل است که زوجین همواره این حلقه را در دست دارند، از این رو خرید آن بسیار پر اهمیت و حفظ و نگهداری از آن مهمتر می‌باشد. البته همانطور که گفته شد به دلیل اینکه ازدواج و رسومات آن ریشه در افکار فردی و اجتماعی دارد ممکن است که حلقه نامزدی ابتدا در انگشت دست چپ قرار بگیرد و پس از خرید حلقه ازدواج، حلقه نامزدی در انگشت دست راست قرار بگیرد.

  چه رنگی را برای حلقه انتخاب کنیم؟

  تفاوت در حلقه نامزدی، نشان و ازدواج باعث شده تا ویژگی‌های دیگری از آن مانند رنگ را هم مورد بررسی قرار دهیم. دیگر موضوعی که برای حلقه اهمیت پیدا می‌کند این است که باید برای رنگ انگشتر هم معیاری مناسب داشته باشید.برای این مرحله شما نیاز دارید که سلیقه هر دو طرف را بشناسید. یکی از مواردی که در این راه کمک می‌کند توجه کردن به رنگ جواهراتی است که زوج شما استفاده می‌کند. معمولا طلای زرد برای حلقه ازدواج و طلای سفید برای نامزدی و نشان استفاده می‌شود که البته مجددا این موضوع ریشه در سلیقه و نوع نگرش فرد دارد.

  موردی دیگر که ذهن بسیاری از افراد را به خود درگیر می‌کند، فرق بین انگشتر و حلقه است. همانطور هم که اشاره کردیم برای نشان، نامزدی و ازدواج حلقه‌های مخصوصی وجود دارد و در کل هم انگشتر و هم حلقه هر دو زینت بخش دستان شما هستند اما از نظر ظاهری کاملا با یکدیگر متفاوت اند که در ادامه فرق بین این دو را هم بررسی خواهیم کرد.

  حلقه و انگشتر؛ وجه تفاوت

  قطعا چیزی که مسلم است این می‌باشد که حلقه با انگشتر فرق دارد. برای حلقه همانطور که گفته شد تنها یک رینگ ساده در نظر گرفته می‌شود و در نهایت شاید در یک ردیف نگین و یا الماس به کار رود.بیشتر حلقه‌های نامزدی هم دارای تک الماس هستند. اما انگشتر کاملا متفاوت است. در انگشتر شما شاهد تزئینات بزرگ و درشت هستید. اگر که نتوانستید در این بازار متنوع از جواهر، حلقه مناسب و باب میل خودتان را پیدا کنید، می‌توانید به یک جواهرساز سفارش بدهید تا برای شما حلقه مورد نظر و باب سلیقه شما را طراحی کند.

  منبع1

  منبع2

  Filters Close
  کمترین: تماس بگیرید بیشترین: 357.500.013 تومان
  0 357500013
  آموزش بورس
  قالیشویی بابل بابعباس