جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته

  سنگ عقیق

  مشاهده به عنوانن جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  Half set of 8 green ears نیم ست ۸گوش سبز

  نیم ست ۸گوش سبز

  کد: HS 008 رنگ: زرد عیار: ۷۵۰ (۱۸ عیار) وزن: ۸ گرم نوع سنگ: الماس و عقیق سبز
  Round seed earrings گوشواره تخمه گرد

  گوشواره تخمه گرد

  کد: E 0010 رنگ: رزگلد عیار: ۷۵۰ (۱۸ عیار) وزن: ۴ گرم نوع سنگ: الماس و عقیق
  Clover ring انگشتر شبدر

  انگشتر شبدر

  کد: R 0017 رنگ: زرد عیار: ۷۵۰ (۱۸ عیار) وزن: ۶ گرم نوع سنگ: یاقوت و عقیق نارنجی
  Yellow clover ring انگشتر شبدر زرد

  انگشتر شبدر زرد

  کد: R 0019 رنگ: زرد عیار: ۷۵۰ (۱۸ عیار) وزن: 5.5 گرم نوع سنگ: یاقوت و سیترین و عقیق زرد
  تماس بگیرید
  Handmade Shirazi stirrup رکاب نقره شیرازی دست ساز

  رکاب نقره شیرازی دست ساز

  کد: F 1000 نوع سنگ: عقیق یمنی عیار: 950 وزن: تقریبی نوع کار: دست ساز
  Handmade pendant آویز نقره دست ساز

  آویز نقره دست ساز

  کد: F 931 نوع سنگ: عقیق عیار: 950 وزن: تقریبی نوع کار: آویز پشت بسته
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9000

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9000

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9001

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9001

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9002

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9002

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9003

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9003

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9003

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9004

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9005

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9005

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9006

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9006

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9007

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9007

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9008

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9008

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9009

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9009

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9010

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9010

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9011

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9011

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9012

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9012

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9013

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9013

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9014

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9014

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9015

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9015

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9016

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9016

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9017

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9017

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9018

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9018

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9019

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9019

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9020

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9020

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9021

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9021

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9022

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9022

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9023

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9023

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9024

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9024

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9025

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9025

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9026

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9026

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9027

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9027

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9028

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9028

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9029

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9029

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9030

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9030

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9031

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9031

  زنجیر(آویز مردانه)
  تصویر  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9032

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9032

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9033

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9033

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9034

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9034

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9035

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9035

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9036

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9036

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9037

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9037

  زنجیر(آویز مردانه)
  تصویر  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9038

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9038

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9039

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9039

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9040

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9040

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9041

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9041

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9042

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9042

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9043

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9043

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9044

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9044

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9045

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9045

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9046

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9046

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9047

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9047

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9048

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9048

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9049

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9049

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9050

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9050

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9051

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9051

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9052

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9052

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9053

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9053

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9054

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9054

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9055

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9055

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9056

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9056

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9057

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9057

  زنجیر(آویز مردانه)
  تصویر  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9058

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9058

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9059

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9059

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9060

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9060

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9061

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9061

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9062

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9062

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9063

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9063

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9064

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9064

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9065

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9065

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9066

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9066

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9067

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9067

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9068

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9068

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9069

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9069

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9070

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9070

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9071

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9071

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9072

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9072

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9073

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9073

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9074

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9074

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9075

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9075

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9076

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9076

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9077

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9077

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9078

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9078

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9079

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9079

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9080

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9080

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9081

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9081

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9082

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9082

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9083

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9083

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9084

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9084

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9085

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9085

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9086

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9086

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9087

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9087

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9088

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9088

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9089

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9089

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9090

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9090

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9091

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9091

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9092

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9092

  زنجیر(آویز مردانه)
  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9093

  زنجیر(آویز مردانه) مدل 9093

  زنجیر(آویز مردانه)

  سنگ عقیق نامی آشنا در صنعت جواهرسازی است. این سنگ که به آگات نیز معروف است از دسته سنگ‌های نیمه قیمتی است و با ظاهر زیبایی که دارد توانسته چندین عنصر را همزمان در خود جای دهد. سنگ عقیق کانی است که از ترکیب شیمیایی سیلیس به همراه برخی از عناصر مانند منیزیم، آلومینیوم، کلسیوم تشکیل شده است. از این رو قصد داریم تا در این مقاله در ارتباط با ویژگی‌ها و همچنین وجود سنگ عقیق صحبت کنیم، پس تا انتها با ما همراه باشید.

  سنگ عقیق و ماهیت آن

  این سنگ از تاریخچه چند هزار ساله‌ای بهره مند است به طوری که مصریان باستان از آن برای تزئین ظروف مخصوص، زیورآلات و مهره استفاده می‌کردند؛ زیرا این سنگ از سختی بالایی برخوردار است. انواع مختلفی از عقیق در دنیا وجود دارد که به همین سبب بافت‌های مختلفی مانند نیمه شفاف، مات و شیشه‌ای را تشکیل می‌دهد.

  از انواع سنگ عقیق می‌توان به

  -         آبدار

  -         چشمی

  -         شجری

  -         خزه‌ای

  -         لایه‌ای

  -         منظره‌ای

  -         دژی

  -         مجوف

  اشاره کرد. در کنار تنوع ظاهری، تنوع در رنگ نیز برای این سنگ جواهرنشان نیز وجود دارد.

  سنگ عقیق

  انواع رنگ سنگ عقیق

  -         سبز

  -         زرد

  -         سرخ

  -         سیاه

  که البته عقیق سرخ یکی از پراهمیت‌ترین و محبوب‌ترین رنگ موجود برای این سنگ است. بیشتر افراد برای تهیه جواهرات سنگی این رنگ از سنگ را به دیگر رنگ‌های گفته شده ترجیح می‌دهند.همانطور که می‌دانید این سنگ‌ها از خواص معنوی هم برخوردار هستند. سنگ عقیق نیز هم برای جسم و هم برای روح انسان بسیار کاربردی است. شادابی، آرامش و تعالی افراد با استفاده از این سنگ قابل دستیابی است. همچنین استفاده از انگشتر با عقیق یکی از راه‌ها برای تقویت نقاط مختلف بدن است.عقیق سنگی است معروف به سنگ ثناگوی الهی، از این رو از معنویت بالایی نیز برخوردار است.

  Filters Close
  آموزش بورس
  قالیشویی بابل بابعباس